LUẬT HƯNG VIỆT

GIÁ TRỊ TRONG TỪNG CAM KẾT

VỀ CHÚNG TÔI

"Tôi không cần những Luật sư chiến thắng bằng mọi giá. Tôi thực sự cần họ chiến thắng, nhưng chiến thắng đó đúng giá trị"

Chúng tôi cung cấp dịch vụ pháp lý tốt nhất cho khách hàng dựa trên nền tảng và giá trị của công ty, giúp các giao dịch dân sự, kinh doanh thương mại và quyền của cá nhân, tổ chức được bảo vệ một cách tối ưu nhất. Tạo ra những thay đổi về nhận thức pháp luật, cung cấp các giải pháp tôi ưu cho khách hàng, đảm bảo sự công bằng pháp luật.

Các lãnh đạo và đội ngũ nhân viên của công ty chúng tôi luôn đặt mình vào vị trí của khách hàng để lắng nghe và thấu hiểu mọi vấn đề mà khách hàng đang gặp phải. Từ đó chúng tôi có thể đưa ra những giải pháp tối ưu nhất, đáp ứng sự tin tưởng của khách hàng đối với luật Hưng Việt.

LĨNH VỰC HOẠT ĐỘNG

THÔNG TIN PHÁP LUẬT

Công Ty Ký Hợp Đồng Với Cá Nhân Thuộc Hộ Kinh Doanh Cá Thể
Công Ty Ký Hợp Đồng Với Cá Nhân Thuộc Hộ Kinh Doanh Cá Thể

Nếu cá nhân là nhân danh Hộ kinh doanh để ký kết hợp đồng với công ty thì hợp đồng trên hợp pháp khi đáp ứng đủ các quy định trên

Thủ Tục Xin Giấy Chứng Nhận Thực Hành Tốt Bảo Quản Thuốc (GSP)
Thủ Tục Xin Giấy Chứng Nhận Thực Hành Tốt Bảo Quản Thuốc (GSP)

Chào Luật sư, cơ sở kinh doanh thuốc của tôi muốn xin giấy chứng nhận thực hành tốt bảo quản thuốc thì cần làm những trình tự, thủ tục gì?

Phân Biệt Chia Và Tách Doanh Nghiệp
Phân Biệt Chia Và Tách Doanh Nghiệp

Tôi muốn tổ chức lại công ty TNHH của mình để nâng cao hiệu quả kinh doanh nhưng tôi vẫn chưa nắm rõ được hình thức chia và tách doanh nghiệp