Blog

Chuyển Mô Hình Từ Hợp Tác Xã Sang Doanh Nghiệp Có Được Hay Không?

đây là 2 loại hình kinh tế khác nhau, được thành lập, hoạt động và chịu sự điều chỉnh của 2 văn bản quy phạm pháp luật khác nhau nên bạn không thể chuyển đổi mô hình từ hợp tác xã sang doanh nghiệp

Điều Kiện Kinh Doanh Phân Bón Vô Cơ.

Cửa hàng hoặc địa điểm kinh doanh, nơi bày bán phân bón vô cơ phải có biển hiệu, có bảng giá bán công khai từng loại phân bón, niêm yết tại nơi dễ thấy, dễ đọc

Tăng Vốn Điều Lệ Đối Với Công Ty TNHH Một Thành Viên

Công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên tăng vốn điều lệ bằng việc chủ sở hữu công ty đầu tư thêm hoặc huy động thêm vốn góp của người khác

Điều Kiện Kinh Doanh Hành Nghề Bán Đấu Giá Tài Sản.

Bản sao Chứng chỉ đào tạo nghề đấu giá hoặc giấy tờ chứng minh nếu thuộc trường hợp được miễn đào tạo nghề đấu giá quy định tại Điều 7 Nghị định này

Thủ Tục Tách Công Ty Trách Nhiệm Hữu Hạn Hai Thành Viên

Công ty trách nhiệm hữu hạn, công ty cổ phần có thể tách bằng cách chuyển một phần tài sản, quyền và nghĩa vụ của công ty hiện có

Thủ Tục Hợp Nhất Doanh Nghiệp

Khoản 1 điều 194 luật doanh nghiệp năm 2014 quy định: Hai hoặc một số công ty (sau đây gọi là công ty bị hợp nhất) có thể hợp nhất thành một công ty mới

Thời Gian Thực Hiện Đăng Ký Cấp Sổ Đỏ Lần Đầu Cho Hộ Gia Đình, Cá Nhân

Đăng ký đất đai, tài sản gắn liền với đất, cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất là không quá 30 ngày

Thủ Tục Thành Lập Hộ Kinh Doanh Cá Thể

Chào Luật sư, tôi muốn mở một cửa hàng bán quần áo theo hình thức hộ kinh doanh cá thể thì phải thực hiện thủ tục thành lập như thế nào?

Kinh Doanh Mặt Hàng Nhỏ Lẻ Có Cần Đăng Ký Kinh Doanh Không?

Nghị định số 39/2007/NĐ-CP của Chính phủ Về cá nhân hoạt động thương mại một cách độc lập, thường xuyên không phải đăng ký kinh doanh.

Doanh Nghiệp Bị Trùng Tên, Gây Nhầm Lẫn. Các Vấn Đề Khác Liên Quan Tới Việc Đặt Tên Công Ty.

Như vậy pháp luật không cho phép hai doanh nghiệp được đặt tên trùng nhau vì điều này có thể dẫn đến sự hiểu nhầm, dễ gây nhầm lẫn cho khách hàng và cả cho công tác quản lý doanh nghiệp của Nhà nước

Điều Kiện Kinh Doanh Dịch Vu Xoa Bóp.

Đối với loại hình kinh doanh dịch xoa bóp phải đảm bảo đủ điều kiện quy định tại Mục II Thông tư 11/2011/TT-BYT hướng dẫn điều kiện hành nghề dịch vụ xoa bóp

Điều Kiện Kinh Doanh Hàng Miễn Thuế

Hàng miễn thuế là những hàng hóa có nguồn gốc nhập khẩu, sản xuất trong nước cho các đối tượng được hưởng ưu đãi về chính sách thuế theo quy định của pháp luật

Chuyển Nhượng Vốn Cho Nhà Đầu Tư Nước Ngoài.

Sau khi có chấp thuận của Phòng Đầu tư – Sở Kế hoạch và Đầu tư về việc chấp thuận cho nhà đầu tư nước ngoài góp vốn, mua cổ phần, phần vốn góp, nhà đầu tư thực hiện thủ tục thay đổi cổ đông

Trùng Tên Đăng Ký Thành Lập Doanh Nghiệp

Chào luật sư, tôi có nộp một hồ hơ đăng ký thành lập doanh nghiệp lên sở kế hoạch và đầu tư hải phòng, tên công ty là Công ty TNHH Toàn Phát

Hồ Sơ Xin Cấp Sổ Hồng Cho Nhà Chung Cư

Theo quy định tại Điều 1 Thông tư số 1/2009/TT-BXD ngày 25/2/2009 quy định một số nội dung về cấp giấy chứng nhận quyền sở hữu nhà ở và hướng dẫn mẫu hợp đồng