Chuyển Nhượng Bất Động Sản Là Duy Nhất Được Miễn Thuế Thu Nhập Cá Nhân


Câu hỏi: Thưa luật sư tư vấn, tôi được cấp giấy chứng nhận QSDĐ năm 2011. Đó là bất động sản duy nhất của tôi, năm 2018 tôi chuyển nhượng lại cho người hàng xóm mảnh đất trên. Vậy tôi xin hỏi luật sư:
1.Khi chuyển nhượng QSDĐ là bất động sản duy nhất cho người khác (không phải người thân) thì thuộc trường hợp miễn thuế nào?
2. Làm thế nào để chứng minh BĐS đó là duy nhất và thủ tục thực hiện để được miễn thuế?

Luật sư tư vấn: Về vấn đề này,  Công ty Luật Hưng Việt xin tư vấn như sau:

I, Cơ sở pháp lý
– Luật thuế TNCN năm 2007, sửa đổi bổ sung năm 2012, 2014;
– Nghị định 65/2013/NĐ-CP;
– Thông tư 111/2013/TT-BTC;
– Luật quản lý thuế năm 2006 sử đổi bổ sung năm 2012, 2014;
– Nghị định 83/2013/NĐ-CP;
– Thông tư 165/2013/TT-BTC;
– Thông tư 92/2015/TT-BTC.

II, Nội dung trả lời

1. Khi chuyển nhượng QSDĐ là bất động sản duy nhất cho người khác (không phải là người thân) sẽ được miễn thuế thu nhập cá nhân.
Khoản 2 Điều 4 Luật thuế TNCN quy định thu nhập được miễn thuế thu nhập cá nhân bao gồm có “Thu nhập từ chuyển nhượng nhà ở, quyền sử dụng đất ở và tài sản gắn liền với đất ở của cá nhân trong trường hợp cá nhân chỉ có một nhà ở, đất ở duy nhất”.
Tuy nhiên, để được miễn thuế chuyển nhượng có duy nhất một nhà ở, quyền sử dụng đất ở tại Việt Nam phải đáp ứng các điều kiện sau:
– Tại thời điểm chuyển nhượng, cá nhân chỉ có quyền sở hữu, quyền sử dụng một nhà ở hoặc một thửa đất ở (bao gồm cả trường hợp có nhà ở hoặc công trình xây dựng gắn liền với thửa đất đó) ở Việt Nam;
– Thời gian cá nhân có quyền sở hữu, quyền sử dụng đất ở tính đến thời điểm chuyển nhượng tối thiểu là 183 ngày kể từ ngày cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất. Riêng trường hợp được cấp lại, cấp đổi theo quy định của pháp luật về đất đai thì thời điểm xác định quyền sở hữu quyền sử dụng đất ở được tính theo thời điểm cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất trước khi được cấp lại, cấp đổi;
– Quyền sử dụng đất ở được chuyển nhượng toàn bộ.

2. Chứng minh BĐS đó là duy nhất do cá nhân tự khai, tự chịu trách nhiệm và thủ tục thực hiện để miễn thuế thu nhập cá nhân
Theo quy định tại Điều 3 Thông tư 111/2013/TT-BTC “b.2) Nhà ở, đất ở duy nhất được miễn thuế do cá nhân chuyển nhượng bất động sản tự khai và chịu trách nhiệm. Nếu phát hiện không đúng sẽ bị xử lý truy thu thuế và phạt về hành vi vi phạm pháp luật thuế theo quy định của pháp luật về quản lý thuế”.
Như vậy pháp luật không quy định cụ thể cá nhân chuyển nhượng phải làm thủ tục chứng minh ở cơ quan nào, khi tiến hành khai thuế, cá nhân chuyển nhượng cam kết quyền sử dụng đất ở này là tài sản duy nhất của mình, nếu phát hiện không đúng cơ quan thuế có thể truy thu và phạt về hành vi vi phạm pháp luật thuế theo quy định của pháp luật về quản lý thuế. Trách nhiệm điều tra và truy thu là do cơ quan thuế tiến hành.

2.1. Hồ sơ khai thuế đối với thu nhập từ chuyển nhượng bất động sản là tài sản duy nhất bao gồm (quy định tại Điều 16 Thông tư 165/2013/TT-BTC, sửa đổi bổ sung bởi Thông tư 92/2015/TT-BTC):
– Tờ khai thuế thu nhập cá nhân theo mẫu số 03/BĐS-TNCN ban hành kèm theo Thông tư số 92/2015/TT-BTC.
– Bản chụp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, giấy tờ chứng minh quyền sở hữu nhà hoặc quyền sở hữu các công trình trên đất và cá nhân ký cam kết chịu trách nhiệm vào bản chụp đó.
– Hợp đồng chuyển nhượng bất động sản. Nếu chuyển nhượng hợp đồng mua bán nhà ở, công trình xây dựng hình thành trong tương lai từ lần thứ hai trở đi thì các bên phải xuất trình thêm hợp đồng chuyển nhượng lần trước liền kề.
– Các giấy tờ làm căn cứ xác định thuộc đối tượng được miễn thuế thu nhập cá nhân. Đối với trường hợp cá nhân chuyển nhượng chỉ có duy nhất một nhà ở, quyền sử dụng đất ở duy nhất tại Việt Nam được miễn thuế thu nhập cá nhân theo quy định thì cá nhân chuyển nhượng nộp tờ khai mẫu số 11/KK-TNCN ban hành kèm theo Thông tư số 156/2013/TT-BTC, cá nhân tự khai thu nhập được miễn thuế và ghi rõ được miễn thuế thu nhập cá nhân theo quy định đối với nhà ở, quyền sử dụng đất ở duy nhất và chịu trách nhiệm trước pháp luật về việc khai có duy nhất một nhà ở, quyền sử dụng đất ở tại Việt Nam.

 2.2. Cơ quan tiếp nhận hồ sơ khai thuế
Cá nhân nộp hồ sơ khai thuế cùng hồ sơ chuyển nhượng bất động sản tại bộ phận một cửa liên thông hoặc Chi cục Thuế nơi có bất động sản chuyển nhượng. Trường hợp ở địa phương chưa thực hiện quy chế một cửa liên thông thì nộp hồ sơ trực tiếp cho văn phòng đăng ký quyền sử dụng đất nơi có bất động sản chuyển nhượng.

2.3. Thời hạn nộp hồ sơ khai thuế
– Trường hợp hợp đồng chuyển nhượng không có thỏa thuận bên mua là người nộp thuế thay cho bên bán thì nộp hồ sơ khai thuế chậm nhất là ngày thứ 10 (mười) kể từ thời điểm hợp đồng chuyển nhượng có hiệu lực theo quy định của pháp luật.
– Trường hợp hợp đồng chuyển nhượng có thỏa thuận bên mua là người nộp thuế thay cho bên bán thì nộp hồ sơ khai thuế chậm nhất là thời điểm làm thủ tục đăng ký quyền sở hữu, quyền sử dụng bất động sản. Trường hợp cá nhân nhận chuyển nhượng nhà, công trình xây dựng tương lai là thời điểm cá nhân nộp hồ sơ khai thuế với cơ quan thuế.

Trên đây là tư vấn của Công ty Luật Hưng Việt về vấn đề “Chuyển nhượng bất động sản là duy nhất được miễn thuế thu nhập cá nhân”. Với những tư vấn của chúng tôi, hi vọng rằng quý khách sẽ cảm thấy hài lòng.

Nếu có vấn đề pháp lý còn vướng mắc, quý khách có thể liên hệ số điện thoại 0243 845 99 88 để được tư vấn miễn phí.

Chúng tôi luôn mong muốn được đồng hành cùng khách hàng!