Công Ty Ký Hợp Đồng Với Cá Nhân Thuộc Hộ Kinh Doanh Cá Thể


Câu hỏi: Một hộ gia đình có đăng ký kinh doanh hộ kinh doanh cá thể. Nhưng công ty không ký hợp đồng với hộ kinh doanh mà ký với cá nhân có đảm bảo tính pháp lý không (hộ kinh doanh cá thể và cá nhân là một người, kinh doanh mặt hàng mà công ty cung cấp)?

Luật sư tư vấn: Về vấn đề này, Công ty Luật Hưng Việt xin tư vấn như sau:

1/ Về cơ sở pháp lý

– Luật Doanh nghiệp 2014

– Bộ luật Dân sự 2015

2/ Nội dung trả lời:

Điều 385 Bộ luật Dân sự 2015 quy định:

“Hợp đồng là sự thỏa thuận giữa các bên về việc xác lập, thay đổi hoặc chấm dứt quyền, nghĩa vụ dân sự”.

Hợp đồng là sự thỏa thuận giữa các bên, hợp đông phát sinh hiệu lực khi:

+ Chủ thể ký kết có năng lực hành vi dân sự đầy đủ.

+ Nội dung, hình thức không vi phạm quy định pháp luật, không trái đạo đức xã hội.

+ Không vi phạm quy định hợp đồng vô hiệu.

Nếu cá nhân là nhân danh Hộ kinh doanh để ký kết hợp đồng với công ty thì hợp đồng trên hợp pháp khi đáp ứng đủ các quy định trên.

Nếu cá nhân là nhân danh bản thân minh để ký kết hợp đồng về việc kinh doanh của hộ kinh doanh thì hợp đồng trên không có hiệu lực pháp luật.

Trên đây là tư vấn của Công ty Luật Hưng Việt về vấn đề “Công ty ký hợp đồng với cá nhân thuộc hộ kinh doanh cá thể”. Với những tư vấn của chúng tôi, hi vọng rằng quý khách có thể vận dụng để sử dụng trong công việc và cuộc sống. Nếu có vấn đề pháp lý còn vướng mắc, bạn có thể gọi điện trực tiếp đến tổng đài của công ty chúng tôi để được tư vấn bởi luật sư hoặc chuyên viên tư vấn của công ty.