Đăng Ký Hoạt Động Phát Hành Xuất Bản Phẩm


Câu hỏi: Chào Luật sư, trong thời gian tới, công ty tôi muốn hoạt đồng phát hành xuất bản phẩm, vậy, để hoạt động về lĩnh vực này, công ty tôi cần đáp ứng những điều kiện gì? Có phải xin giấy phép gì không? Nếu có thì trình tự thủ tục để được cấp giấy phép như thế nào?

Luật sư tư vấn:

Cảm ơn Quý khách đã gửi câu hỏi đến cho chúng tôi. Với vấn đề này, Công ty Luật Hưng Việt tư vấn như sau:

I/ Cơ sở pháp lý

– Luật Xuất bản 2012

– Nghị định số 95/2013/NĐ-CP ngày 21 tháng 11 năm 2013 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Xuất bảnđây

– Thông tư số 23/2014/TT-BTTTT ngày 29 tháng 12 năm 2014 của Bộ Thông tin truyền thông quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Xuất barn và Nghị định 195/2013/NĐ-CP.

II/ Nội dung

Thứ nhất, về điều kiện. Để có thể hoạt động xuất bản phẩm, Qúy khách phải đáp ứng các điều kiện sau đây:

– Điều kiện hoạt động đối với cơ sở phát hành là doanh nghiệp, đơn vị sự nghiệp công lập:

+ Người đứng đầu cơ sở phát hành phải thường trú tại Việt Nam; có văn bằng hoặc chứng chỉ bồi dưỡng kiến thức, nghiệp vụ về phát hành xuất bản phẩm do cơ sở đào tạo, bồi dưỡng chuyên ngành phát hành xuất bản phẩm cấp;

+ Có một trong các loại giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh, giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp hoặc quyết định thành lập đơn vị sự nghiệp công lập theo quy định của pháp luật;

+ Có địa điểm kinh doanh xuất bản phẩm.

–  Điều kiện hoạt động đối với cơ sở phát hành là hộ kinh doanh:

+ Chủ hộ phải thường trú tại Việt Nam;

+ Có giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh;

+ Có địa điểm kinh doanh xuất bản phẩm.

Thứ hai, về tình tự thủ tục.

– Trước khi hoạt động 15 ngày, cơ sở phát hành xuất bản phẩm là doanh nghiệp, đơn vị sự nghiệp công lập (cơ sở phát hành) phải đăng ký hoạt động phát hành xuất bản phẩm.

– Hồ sơ đăng ký hoạt động phát hành xuất bản phẩm được nộp trực tiếp hoặc nộp qua đường bưu chính đến Cục Xuất bản, In và Phát hành hoặc Sở Thông tin và Truyền thông.

Trường hợp nộp hồ sơ qua mạng Internet, cơ sở phát hành phải có chứng thư số do tổ chức cung cấp dịch vụ chứng thực chữ ký số cấp và thực hiện theo hướng dẫn trên Cổng thông tin điện tử của Cục Xuất bản, In và Phát hành, Sở Thông tin và Truyền thông về cung cấp dịch vụ công trực tuyến.

– Hồ sơ bao gồm:

+ Đơn đăng ký hoạt động phát hành xuất bản phẩm; (Mẫu số 13 Phụ lục III Ban hành kèm Thông tư 23/2014/TT-BTTTT)

+ Bản sao hoặc bản sao có chứng thực một trong các loại giấy: Chứng nhận đăng ký kinh doanh, chứng nhận đăng ký doanh nghiệp, chứng nhận đầu tư, chứng nhận đăng ký thuế, quyết định thành lập cơ sở phát hành là đơn vị sự nghiệp công lập;

+ Bản sao hoặc bản sao có chứng thực giấy tờ sở hữu trụ sở hoặc hợp đồng thuê, mượn trụ sở để làm địa điểm kinh doanh;

+ Bản sao hoặc bản sao có chứng thực sổ hộ khẩu hoặc giấy tờ chứng minh được phép thường trú tại Việt Nam của người đứng đầu cơ sở phát hành do cơ quan có thẩm quyền của Việt Nam cấp;

+ Bản sao hoặc bản sao có chứng thực văn bằng hoặc chứng chỉ bồi dưỡng kiến thức, nghiệp vụ về phát hành xuất bản phẩm của người đứng đầu cơ sở phát hành do cơ sở đào tạo, bồi dưỡng chuyên ngành phát hành xuất bản phẩm cấp.

– Số lượng: 1 bộ

– Trong thời hạn 07 ngày làm việc, kể từ ngày nhận đủ hồ sơ, Cục Xuất bản, In và Phát hành hoặc Sở Thông tin và Truyền thông phải xác nhận đăng ký hoạt động phát hành xuất bản phẩm bằng văn bản; trường hợp không xác nhận đăng ký phải có văn bản trả lời nêu rõ lý do.

Giấy xác nhận đăng ký hoạt động phát hành xuất bản phẩm không còn giá trị trong trường hợp cơ sở phát hành được sáp nhập, chia tách, giải thể hoặc phá sản.
– Cơ sở phát hành là doanh nghiệp, đơn vị sự nghiệp công lập có sự thay đổi phải thông báo bằng văn bản kèm theo giấy tờ chứng minh về sự thay đổi, đăng ký lại hoạt động phát hành xuất bản phẩm gửi đến Cục Xuất bản, In và Phát hành hoặc Sở Thông tin và Truyền thông chậm nhất 10 ngày, kể từ ngày có sự thay đổi.

Trên đây là phần tư vấn của Công ty Luật Hưng Việt về “Đăng ký hoạt động phát hành xuất bản phẩm”.

Nếu có vấn đề pháp lý còn vướng mắc, quý khách có thể liên hê số điện thoại 0243 845 99 88 để được tư vấn miễn phí.

Chúng tôi luôn mong muốn được đồng hành cùng khách hàng!