Người Chịu Án Phạt Tù Có Thời Hạn Có Được Góp Vốn Vào Công Ty Cổ Phần?


Câu hỏi: Thưa các anh/chị đội ngũ tư vấn, anh tôi hiện đang chấp hành án phạt tù có thời hạn có mong muốn góp vốn vào công ty cổ phần mà tôi đang là người đại diện theo pháp luật. Các anh/chị đội ngũ tư vấn cho tôi hỏi trường hợp của anh tôi có được góp vốn không? Tôi xin cảm ơn.

Luật sư tư vấn: Về vấn đề này,  Công ty Luật Hưng Việt xin tư vấn như sau:

1. Cơ sở pháp lý:

– Luật doanh nghiệp 2014

2. Nội dung trả lời:

Căn cứ theo quy định tại điểm e khoản 2 và  khoản 3 điều 18 Luật doanh nghiệp 2014 quy định:

2. Tổ chức, cá nhân sau đây không có quyền thành lập và quản lý doanh nghiệp tại Việt Nam:

e) Người đang bị truy cứu trách nhiệm hình sự, chấp hành hình phạt tù, quyết định xử lý hành chính tại cơ sở cai nghiện bắt buộc, cơ sở giáo dục bắt buộc hoặc đang bị cấm hành nghề kinh doanh, đảm nhiệm chức vụ hoặc làm công việc nhất định, liên quan đến kinh doanh theo quyết định của Tòa án; các trường hợp khác theo quy định của pháp luật về phá sản, phòng, chống tham nhũng.

3. Tổ chức, cá nhân có quyền góp vốn, mua cổ phần, mua phần vốn góp vào công ty cổ phần, công ty trách nhiệm hữu hạn, công ty hợp danh theo quy định của Luật này, trừ trường hợp sau đây:

a) Cơ quan nhà nước, đơn vị vũ trang nhân dân sử dụng tài sản nhà nước góp vốn vào doanh nghiệp để thu lợi riêng cho cơ quan, đơn vị mình;

b) Các đối tượng không được góp vốn vào doanh nghiệp theo quy định của pháp luật về cán bộ, công chức.

Ngoài ra khoản 18 điều 4 Luật doanh nghiệp 2014 quy định:

18. Người quản lý doanh nghiệp là người quản lý công ty và người quản lý doanh nghiệp tư nhân, bao gồm chủ doanh nghiệp tư nhân, thành viên hợp danh, Chủ tịch Hội đồng thành viên, thành viên Hội đồng thành viên, Chủ tịch công ty, Chủ tịch Hội đồng quản trị, thành viên Hội đồng quản trị, Giám đốc hoặc Tổng giám đốc và cá nhân giữ chức danh quản lý khác có thẩm quyền nhân danh công ty ký kết giao dịch của công ty theo quy định tại Điều lệ công ty.

Từ những thông tin mà bạn cung cấp thì anh của bạn đang chấp hành án phạt tù có thời hạn có mong muốn góp vốn vào công ty mà bạn đang là người đại diện pháp luật. Theo các quy định pháp luật trên thì anh của bạn vẫn có quyền góp vốn vào công ty dưới hình thức cổ đông góp vốn và anh của bạn không được giữ các chức vụ quản lý của công ty trong thời gian chấp hành án phạt tù.

Trên đây là tư vấn của Công ty Luật Hưng Việt về vấn đề “Người chịu án phạt tù có thời hạn có được góp vốn vào công ty cổ phần?”. Với những tư vấn của chúng tôi, hi vọng rằng quý khách sẽ cảm thấy hài lòng.

Nếu có vấn đề pháp lý còn vướng mắc, quý khách có thể liên hê số điện thoại 0243 845 99 88 để được tư vấn miễn phí.

Chúng tôi luôn mong muốn được đồng hành cùng khách hàng!