Thay Đổi Nội Dung Giấy Phép Cung Cấp Dịch Vụ Chứng Thực Chữ Ký Số Công Cộng


Câu hỏi: Chào Luật sư, hiện nay công ty chúng tôi có một số nội dung bị thay đổi trên giấy phép cung cấp dịch vụ chứng thực chữ ký số công cộng, xin hỏi trình tự, thủ tục, hồ sơ cần chuẩn bị để thực hiện thay đổi nội dung giấy phép cung cấp dịch vụ chứng thực chữ ký số công cộng như thế nào?

Luật sư tư vấn:

Cảm ơn Quý khách đã gửi câu hỏi đến cho chúng tôi. Với vấn đề này, Công ty Luật Hưng Việt tư vấn như sau:

I/Cơ sở pháp lý

– Luật Giao dịch điện tử 2005

– Nghị định số 26/2007NĐ-CP ngày 15 tháng 02 năm 2007 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành Luật Giao dịch điện tử về chữ ký số và dịch vụ chứng thực chữ ký số.

– Nghị định số 106/2011/NĐ-CP ngày 23 tháng 11 năm 2011 của Chính phủ sửa đổi bổ sung một số điều của Nghị định 26/2007/NĐ-CP.

– Nghị định số 17/2017/NĐ-CP ngày 17 tháng 03 năm 2017 của Chính phủ quy định về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Thông tin Và Truyền thông.

– Thông tư số 37/2009/TT-BTTTT ngày 14 tháng 12 năm 2009 của Bộ Thông tin Truyền thông quy định về hồ sơ và thủ tục liên quan đến cấp phép, đăng ký, công nhận các tổ chức cung cấp dịch vụ chứng thực chữ ký số.

– Quyết định số 59/2008/QĐ-BTTTT ngày 31 tháng 12 năm 2008 ban hành Danh mục tiêu chuẩn bắt buộc áp dụng về chữ ký số và dịch vụ chứng thực chữ ký số.

II/Nội dung

– Tổ chức cung cấp dịch vụ chứng thực chữ ký số công cộng gửi hồ sơ xin thay đổi nội dung giấy phép cung cấp dịch vụ chứng thực chữ ký số công cộng đến Bộ Bưu chính, Viễn thông.

– Hồ sơ[1] bao gồm:

+ Giấy đề nghị thay đổi nội dung giấy phép; (Theo mẫu quy định tại Phụ Lục 2 ban hành kèm Thông tư 37/2009/TT-BTTTT)

+ Bản sao giấy phép đang có hiệu lực;

+ Báo cáo tình hình hoạt động; (bao gồm các nội dung sau: tình hình chung; số lượng chứng thư số đã được cấp phát phân loại theo chứng thư số; số lượng chứng thư số bị thu hồi phân loại theo chứng thư số; tổng số chứng thư số đang có hiệu lực phân loại theo chứng thư số).

+ Chi tiết nội dung đề nghị sửa đổi và lý do thay đổi nội dung giấy phép

– Số lượng: 06 bộ (02 bộ gốc và 04 bộ sao)

– Trong thời hạn 60 ngày làm việc, kể từ ngày nhận được hồ sơ xin thay đổi nội dung giấy phép hợp lệ, Bộ Bưu chính, Viễn thông chủ trì, phối hợp với các Bộ, ngành có liên quan thẩm tra hồ sơ và kiểm tra thực tế nếu cần thiết. Trường hợp đề nghị thay đổi vẫn đáp ứng đủ các điều kiện cấp phép, Bộ Bưu chính, Viễn thông sẽ cấp giấy phép mới cho doanh nghiệp. Trường hợp đề nghị thay đổi nội dung giấy phép không đáp ứng đủ các điều kiện cấp phép, Bộ Bưu chính, Viễn thông có văn bản thông báo và nêu rõ lý do.

– Trường hợp giấy phép bị mất, bị rách, bị cháy hoặc bị tiêu hủy dưới các hình thức khác, tổ chức cung cấp dịch vụ chứng thực chữ ký số công cộng được cấp lại giấy phép. Để được cấp lại giấy phép, tổ chức cung cấp dịch vụ chứng thực chữ ký số công cộng phải gửi giấy đề nghị nêu rõ lý do xin cấp lại giấy phép tới Bộ Bưu chính, Viễn thông và phải trả phí.

[1] Khoản 7 Điều 1 Nghị đinh 106/2011/NĐ-CP

Trên đây là phần tư vấn của Công ty Luật Hưng Việt về “Thay đổi nội dung giấy phép cung cấp dịch vụ chứng thực chữ ký số công cộng”.

Nếu có vấn đề pháp lý còn vướng mắc, quý khách có thể liên hê số điện thoại 0243 845 99 88 để được tư vấn miễn phí.

Chúng tôi luôn mong muốn được đồng hành cùng khách hàng!