Thủ Tục Tách Sổ Đỏ, Tách Thửa Đất Tại Hà Nội


Câu hỏi: Thưa luật sư tư vấn, tôi đang có mảnh đất tại quận Cầu Giấy với diện tích là 200 m2, tôi mới chuyển nhượng 100m2 cho một người bạn. Cho tôi hỏi trình tự thủ tục tách thửa đất mà tôi bán như thế nào. Tôi xin cảm ơn.

Luật sư tư vấn: Về vấn đề này,  Công ty Luật Hưng Việt xin tư vấn như sau:

I. Cơ sở pháp lý:

– Luật đất đai năm 2013.

– Nghị định 43/2014/NĐ-CP ngày 15 tháng 5 năm 2014.

– Thông tư 24/2014/TT-BTNMT ngày 19 tháng 5 năm 2014.

– Thông tư số 23/2014/TT-BTNMT ngày 19/5/2014.

– Quyết định 20/2017/QĐ-UBND của UBND thành phố Hà Nội.

II. Nội dung trả lời:

1. Điều kiện tách thửa tại Hà Nội

Việc tách sổ đỏ, tách thửa đất phải đảm bảo những điều kiện nhất định theo quy định của Luật Đất đai 2013 để tránh trường hợp mảnh đất được tách ra quá nhỏ, không thể sử dụng được. Điều kiện này được áp dụng trên địa bàn cả thành phố Hà Nội. Cụ thể, Điều 5 Quyết định số 20/2017/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội quy định như sau:

  • Thửa đất có thể tách ra hai hoặc nhiều thửa nhưng mỗi thửa phải có chiều rộng mặt tiền và chiều sâu so với đường giới hạn cho phép xây dựng công trình trên thửa đất (chỉ giới xây dựng) từ 3 mét trở lên;
  • Mỗi thửa phải có diện tích nhỏ nhất là 30 m2 đối với khu vực các phường, thị trấn thuộc Hà Nội. Với các xã còn lại thì diện tích này không nhỏ hơn 50% mức tối thiểu của hạn mức giao đất ở mới được quy định tại Điều 3 Quyết định nêu trên.
  • Không thuộc các trường hợp được quy định tại khoản 3 Điều 5 Quyết định số 20/2017/QĐ-UBND về trường hợp không cho phép tách thửa.

Như vậy, thửa đất mà anh chuyển nhượng đủ điều kiện để tiến hành thủ tục tách đất.

2. Hồ sơ cần chuẩn bị

Quy định về hồ sơ tại quận Cầu Giấy  gồm các tài liệu sau:

– Đơn đề nghị tách thửa hoặc hợp thửa theo Mẫu số 11/ĐK (kèm theo Thông tư 24/2014/TT-BTNMT );

– Đơn xin đăng ký biến động;

– Bản gốc và 02 bản sao Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất đã cấp;

– Bản chính Tờ khai thuế thu nhập cá nhân và Tờ khai lệ phí trước bạ;

– 02 Hồ sơ kỹ thuật thửa đất thể hiện vị trí, kích thước, diện tích phần đất xin chuyển quyền và phần còn lại sau khi chuyển quyền (bản chính);

– 02 Hồ sơ hiện trạng nhà bản chính (nếu có)

–  Bản chính Hợp đồng chuyển nhượng có xác nhận của Công chứng;

– Bản sao chứng minh nhân dân/Căn cước công dân của các bên liên quan;

– Bản sao Sổ hộ khẩu của các bên liên quan;

3. Trình tự, thủ tục tách sổ đỏ, tách thửa

* Bước 1: Anh nộp 01 bộ hồ sơ tại Văn phòng đăng ký đất đai hoặc cơ quan tiếp nhận hồ sơ theo quy định của Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội hoặc tại Ủy ban nhân dân phường nơi có đất nếu có nhu cầu.

Trường hợp nhận hồ sơ chưa đầy đủ, chưa hợp lệ thì trong thời gian tối đa 03 ngày, cơ quan tiếp nhận, xử lý hồ sơ phải thông báo và hướng dẫn người nộp hồ sơ bổ sung, hoàn chỉnh hồ sơ theo quy định.

Bước 2: Cơ quan tiếp nhận hồ sơ ghi đầy đủ thông tin vào Sổ tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả, trao Phiếu tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả cho người nộp hồ sơ.

Trường hợp nộp hồ sơ tại Ủy ban nhân dân cấp xã thì trong thời hạn 03 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ, Ủy ban nhân dân cấp xã phải chuyển hồ sơ đến Văn phòng đăng ký đất đai.

Bước 3: Văn phòng đăng ký đất đai có trách nhiệm thực hiện:

– Đo đạc địa chính để chia tách thửa đất;

– Thực hiện thủ tục đăng ký biến động theo quy định đối với phần diện tích chuyển quyền; đồng thời xác nhận thay đổi vào Giấy chứng nhận đã cấp hoặc trình cơ quan có thẩm quyền cấp Giấy chứng nhận đối với phần diện tích còn lại của thửa đất không chuyển quyền.

– Văn phòng đăng ký đất đai chỉnh lý, cập nhật biến động vào hồ sơ địa chính, cơ sở dữ liệu đất đai; trao cho người sử dụng đất hoặc gửi Ủy ban nhân dân cấp xã để trao đối với trường hợp nộp hồ sơ tại cấp xã.

4. Thuế, phí phải nộp khi tiến hành tách sổ đỏ, tách thửa đất

– Thuế thu nhập cá nhân: 2% x giá theo hợp đồng hoặc giá theo khung giá nhà nước. (Mức thuế thu nhập cá nhân được tính dựa trên giá trị nhà đất mà các bên giao dịch thỏa thuận trên hợp đồng. Trường hợp giá trị này thấp hơn giá khung của Nhà nước thì thuế và phí sẽ được tính dựa trên giá của Nhà nước ban hành).

– Lệ phí trước bạ:              0,5% x giá theo khung giá nhà nước

– Phí thẩm định đo đạc:     0,15% x giá theo khung giá nhà nước

– Phí cấp sổ đỏ mới (với trường hợp đổi phôi sổ).

Trên đây là tư vấn của Công ty Luật Hưng Việt về vấn đề “Thủ tục tách sổ đỏ, tách thửa đất tại Hà Nội”. Với những tư vấn của chúng tôi, hi vọng rằng quý khách sẽ cảm thấy hài lòng.

Nếu có vấn đề pháp lý còn vướng mắc, quý khách có thể liên hê số điện thoại 0243 845 99 88 để được tư vấn miễn phí.

Chúng tôi luôn mong muốn được đồng hành cùng khách hàng!