Trình Tự, Thủ Tục Đăng Ký Biến Động Tài Sản Gắn Liền Với Đất Là Nhà Ở


Câu hỏi: Thưa luật sư tư vấn, tôi được cấp giấy chứng nhận QSDĐ năm 2001. Trên GCNQSDĐ thể hiện thông tin là chủ sở hữu 90m2có ngôi nhà 2 tầng. Năm 2012, tôi phá dỡ ngôi nhà cũ xây 2 ngôi nhà 3 tầng. Thủ tục đăng ký tài sản trên đất đối với ngôi nhà mới được pháp luật quy định như thế nào? Tôi xin cảm ơn!

Luật sư tư vấn: Về vấn đề này,  Công ty Luật Hưng Việt xin tư vấn như sau:

I. Cơ sở pháp lý:

– Luật Đất đai năm 2013

– Nghị định 43/2014/NĐ-CP

– Nghị định 01/2017/NĐ-CP

– Thông tư 24/2014/TT-BTNMT

– Thông tư 33/2014/TT-BTNMT

II. Nội dung trả lời:

Trường hợp này thuộc sự điều chỉnh của Luật đất đai tại:
“Điều 95. Đăng ký đất đai nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất
4.Đăng ký biến động được thực hiện đối với trường hợp đã được cấp Giấy chứng nhận hoặc đã đăng ký mà có thay đổi sau đây:
dCó thay đổi về tài sản gắn liền với đất so với nội dung đã đăng ký;”
Như vậy, việc đăng ký tài sản trên đất đối với 2 ngôi nhà mới được thực hiện bằng thủ tục Đăng ký biến động tài sản gắn liền với đất. Cụ thể:

1. Hồ sơ thực hiện thủ tục đăng ký biến động về tài sản gắn liền với đất

– Đơn đăng ký biến động tài sản gắn liền với đất theo Mẫu số 09/ĐK ban hành kèm theo Thông tư 24/2014/TT-BTNMT;
– Bản gốc Giấy chứng nhận đã cấp năm 2001;
– Giấy phép xây dựng trong trường hợp phải xin giấy phép, hoặc;
– Giấy xác nhận của UBND cấp xã về nhà ở không thuộc trường hợp phải xin phép xây dựng và đáp ứng điều kiện quy hoạch tại địa phương;
– Sơ đồ nhà ở, công trình xây dựng phù hợp với hiện trạng nhà ở, công trình đã xây dựng;
– Chứng từ thực hiện nghĩa vụ tài chính; giấy tờ liên quan đến việc miễn, giảm nghĩa vụ tài chính về đất đai, tài sản gắn liền với đất (nếu có).

2. Thủ tục đăng ký biến động về tài sản gắn liền với đất

Căn cứ Điều 70 Nghị định 43/2014/NĐ-CP thì trình tự, thủ tục khi đăng ký tài sản lần đầu được quy định như sau:
– Bước 1: Nộp hồ sơ đăng ký tại Văn phòng đăng ký đất đai cấp huyện hoặc tại UBND cấp xã;

– Bước 2: Ủy ban nhân dân cấp xã có trách nhiệm thực hiện các công việc sau:
+)  Xác nhận hiện trạng tài sản gắn liền với đất so với nội dung kê khai đăng ký;
+) Niêm yết công khai kết quả kiểm tra hồ sơ, xác nhận hiện trạng, tình trạng tranh chấp, nguồn gốc và thời điểm sử dụng đất tại trụ sở Ủy ban nhân dân cấp xã và khu dân cư nơi có đất, tài sản gắn liền với đất trong thời hạn 15 ngày; xem xét giải quyết các ý kiến phản ánh về nội dung công khai và gửi hồ sơ đến Văn phòng đăng ký đất đai.

– Bước 3: Văn phòng đăng ký đất đai thực hiện các công việc sau:
+) Trường hợp nộp hồ sơ tại Văn phòng đăng ký đất đai thì gửi hồ sơ đến Ủy ban nhân dân cấp xã để lấy ý kiến xác nhận và công khai kết quả theo quy định như trên (Trường hợp nộp hồ sơ tài Văn phòng đất đai);
+) Kiểm tra hồ sơ đăng ký; xác minh thực địa trong trường hợp cần thiết; xác nhận đủ điều kiện hay không đủ điều kiện được cấp Giấy chứng nhận quyền sở hữu nhà ở vào đơn đăng ký;
+) Cập nhật thông tin thửa đất, tài sản gắn liền với đất, đăng ký vào hồ sơ địa chính, cơ sở dữ liệu đất đai (nếu có);
+) Gửi số liệu địa chính đến cơ quan thuế để xác định và thông báo thu nghĩa vụ tài chính, trừ trường hợp không thuộc đối tượng phải nộp nghĩa vụ tài chính hoặc được ghi nợ theo quy định của pháp luật; chuẩn bị hồ sơ để cơ quan tài nguyên và môi trường trình ký cấp Giấy chứng nhận quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất.

 Bước 4: Sau khi hồ sơ đăng ký biến động tài sản trên đất đáp ứng đủ điều kiện Văn phòng đăng ký đất đai chuyển sang cho Phòng tài nguyên và môi trường, Phòng tài nguyên và môi trường thực hiện các công việc sau:
+) Kiểm tra hồ sơ và trình UBND cấp huyện cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất;
+) Chuyển hồ sơ đã giải quyết cho Văn phòng đăng ký đất đai.

– Bước 5: Văn phòng đăng ký đất đai chuyển hồ sơ đã giải quyết (bao gồm giấy chứng nhận quyền sở hữu tài sản gắn liền với đất) cho ông A và bà B. Trường hợp nộp qua UBND xã thì Văn phòng đăng ký đất đai chuyển hồ sơ đã giải quết cho UBND rồi UBND chuyển lại cho cá nhân đăng ký. Và văn phòng đăng ký đất đai cập nhật bổ sung việc cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất vào hồ sơ địa chính, cơ sở dữ liệu đất đai

3. Về thời hạn giải quyết hồ sơ

Theo quy định tại Điều 61  Nghị định 43/2014/NĐ-CP được sửa đổi bổ sung tại Khoản 40 Điều 1 Nghị định 01/2017/NĐ-CP, thời hạn giải quyết hồ sơ là không quá 20 ngày kể từ ngày nhận đủ hồ sơ.
Đối với các xã miền núi, hải đảo, vùng sâu, vùng xa, vùng có điều kiện kinh tế – xã hội khó khăn, vùng có điều kiện kinh tế – xã hội đặc biệt khó khăn thì thời gian thực hiện được tăng thêm 10 ngày.

Trên đây là tư vấn của Công ty Luật Hưng Việt về vấn đề “Trình tự, thủ tục Đăng ký biến động tài sản gắn liền với đất là nhà ở”. Với những tư vấn của chúng tôi, hi vọng rằng quý khách sẽ cảm thấy hài lòng.

Nếu có vấn đề pháp lý còn vướng mắc, quý khách có thể liên hê số điện thoại 0243 845 99 88 để được tư vấn miễn phí.

Chúng tôi luôn mong muốn được đồng hành cùng khách hàng!