Duke Dawson Jersey  Thay đổi địa chỉ công ty do nhà đầu tư nước ngoài làm chủ sở hữu – Luật Hưng Việt – Hãng luật uy tín tại Việt Nam

Thay đổi địa chỉ công ty do nhà đầu tư nước ngoài làm chủ sở hữu

Câu hỏi: Công ty tôi là công ty TNHH một thành viên do nhà đầu tư nước ngoài làm chủ sở hữu tại Hà Nội. Hiện nay, công ty tôi muốn thay đổi trụ sở chính thì cần làm những thủ tục gì ? Tôi cảm ơn.

Luật sư tư vấn: Về vấn đề này, Công ty Luật Hưng Việt xin tư vấn như sau:

I) Cơ sở pháp lý

– Luật doanh nghiệp năm 2014

– Luật đầu tư năm 2014

– Nghị định 78/2015/NĐ-CP

– Nghị định 118/2015/NĐ-CP

– Thông tư 16/2015/TT-BKHĐT

– Thông tư 20/2015/TT-BKHĐT

II) Nội dung trả lời

Về việc thay đổi trụ sở doanh nghiệp của Công ty TNHH một thành viên do nhà đầu tư nước ngoài làm chủ sở hữu, bạn cần tiến hành thủ tục thay đổi nội dung đăng ký doanh nghiệp tại Cơ quan đăng ký kinh doanh và thủ tục điều chỉnh Giấy chứng nhận đầu tư tại Cơ quan đăng ký đầu tư.

  • Thủ tục thay đổi nội dung đăng ký doanh nghiệp

Hồ sơ bao gồm:

– Thông báo thay đổi nội dung đăng ký doanh nghiệp (Phụ lục II-1, Thông tư số 20/2015/TT-BKHĐT);

– Quyết định của chủ sở hữu công ty đối với công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên.

– Văn bản ủy quyền cho người thực hiện thủ tục thay đổi nội dung đăng ký doanh nghiệp trong trường hợp không phải người đại diện theo pháp luật thực hiện.

Nơi nộp:  Tiến hành nộp qua mạng trên website: https://dangkykinhdoanh.gov.vn/ , sau khi đã có thông báo hợp lệ nộp tại bộ phận một cửa của Phòng đăng ký kinh doanhcủa Sở kế hoạch đầu tư thành phố Hà Nội

  • Thủ tục thay điều chỉnh Giấy chứng nhận đầu tư

Hồ sơ bao gồm:

– Văn bản đề nghị điều chỉnh dự án đầu tư;

– Báo cáo tình hình triển khai dự án đầu tư đến thời điểm điều chỉnh;

– Quyết định của nhà đầu tư về việc điều chỉnh dự án đầu tư

– Giải trình hoặc cung cấp giấy tờ liên quan đến việc điều chỉnh những nội dung sau (nếu có):

+ Bản sao chứng minh nhân dân, thẻ căn cước hoặc hộ chiếu đối với nhà đầu tư là cá nhân; Giấy chứng nhận thành lập hoặc tài liệu tương đương khác xác nhận tư cách pháp lý đối với nhà đầu tư là tổ chức;

+ Đề xuất dự án đầu tư;

Bao gồm các nội dung: Nhà đầu tư thực hiện dự án, mục tiêu đầu tư, quy mô đầu tư, vốn đầu tư và phương án huy động vốn, địa điểm, thời hạn, tiến độ đầu tư, nhu cầu về lao động, đề xuất hưởng ưu đãi đầu tư, đánh giá tác động, hiệu quả kinh tế – xã hội của dự án;

+ Bản sao một trong các tài liệu sau: Báo cáo tài chính 02 năm gần nhất của nhà đầu tư; cam kết hỗ trợ tài chính của công ty mẹ; cam kết hỗ trợ tài chính của tổ chức tài chính, bảo lãnh về năng lực tài chính của nhà đầu tư; tài liệu thuyết minh năng lực tài chính của nhà đầu tư;

+ Đề xuất nhu cầu sử dụng đất; trường hợp dự án không đề nghị Nhà nước giao đất, cho thuê đất, cho phép chuyển mục đích sử dụng đất thì nộp bản sao hợp lệ thỏa thuận thuê địa điểm hoặc tài liệu khác xác nhận nhà đầu tư có quyền sử dụng địa điểm để thực hiện dự án đầu tư.

+ Giải trình về sử dụng công nghệ đối với dự án có sử dụng công nghệ hạn chế chuyển giao theo quy định của pháp luật về chuyển giao công nghệ, bao gồm các nội dung: tên công nghệ, xuất xứ công nghệ, sơ đồ quy trình công nghệ; thông số kỹ thuật chính, tình trạng sử dụng của máy móc, thiết bị và dây chuyền công nghệ chính.

– Bản sao các Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư/Giấy chứng nhận đầu tư/Giấy phép đầu tư/Giấy phép kinh doanh đã cấp

Nơi nộp: Kê khai thông tin trực tuyến tại webiste  http://fdi.gov.vn hoặc  http://dautunuocngoai.gov.vn   sau đó nộp hồ sơ tại Bộ phận tiếp nhận vàtrả kết quả của Sở kế hoạch và đầu tư thành phố Hà Nội số 16 Cát Linh.

Trên đây là tư vấn của Công ty Luật Hưng Việt về vấn đề “Thành lập hộ kinh doanh – Cách thức đăng ký ”. Với những tư vấn của chúng tôi, hi vọng rằng quý khách sẽ cảm thấy hài lòng.

Nếu có vấn đề pháp lý còn vướng mắc, quý khách có thể liên hê số điện thoại 0243 845 99 88 để được tư vấn miễn phí.

Leave your comment

Please enter your name.
Please enter comment.
-e Jaleel Johnson Womens Jersey